past master

  1. İsim üstat, usta: bilgi, görgü ve tecrübede üstün kimse.
  2. İsim (bir cemiyet, lonca, meslek kuruluşu vb. de) önceki başkan.