pay expenses

masraflarda kendine düşen payı ödemek Fiil
masrafları ödemek Fiil