peaceful use of atomic enery

  1. atom enerjisinin barışçı barışçıl amaçlar için kullanılması