işinden ayrılamamakta
hareketleri nizamnamelerle sınırlanmış
kesin döviz kuru
çıpalı döviz kuru sistemi İsim, Bankacılık
kesin döviz kuru
istikrarlı fiyat
(US) istikrarlı borsa kurları İsim
değişkenlik göstermeyen piyasa
(US) batmış
sabit fiyat
sübvansiyonlu fiyat
endeks ücreti
çakılmak Fiil
enflasyon haddine göre ayarlanan ücret zammı