1. Thursday

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Çarşamba ile ... beşinci günü