perfect an invention

  1. Fiil bir buluşu mükemmelleştirmek
  2. Fiil buluşa güncellik kazandırmak
  3. Fiil buluşu mükemmelleştirmek