perform a study

  1. Fiil çalışma gerçekleştirmek
  2. Fiil çalışma yürütmek