perform task

bir görevi yapmak Fiil
bir görevi gerçekleştirmek Fiil
bir görevi yerine getirmek Fiil