1. Ön Ek (a) çevre, muhit, etraf:
    periphery, periscope. (b) çevreleyen, saran, kuşatan, ihata eden:
    perichondrium.
  2. Ön Ek yakın(ın)da, civar(ında), bitişiği(nde):
    perihelion, perinatal.
peri. (peri gibi) güzel kız. İsim
masal perisi. İsim
elf
fairy
spirit
pixy
sprite
hob
fairy chimneys İsim, Coğrafya
tent rocks İsim, Coğrafya
hoodoos İsim, Coğrafya
tent rock İsim, Coğrafya
hoodoo İsim, Coğrafya
fairy chimney İsim, Coğrafya
nymph
fairytale İsim
fairy tale İsim

Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna ... güzel olanlarına verilen isim