periodic sentence

  1. İsim etkin tümce: ana fikri sona bırakarak dinleyicide özel bir etki uyandıran tümce.