perpetuate evidence

  1. Fiil, Hukuk delillerin tespiti müzakerelerine girişmek için takrir vermek