pick a bone with

biriyle paylaşılacak kozu olmak Fiil
biriyle paylaşacak kozu olmak Fiil
paylaşacak kozu olmak, görülecek/hesabı/halledilecek davası olmak.
I have a bone to pick with you:
Seninle paylaşacak bir kozum/görülecek bir hesabım var.
Seninle görülecek hesabım var.