plan holder

  1. bir emeklilik planına katılmış kişi
  2. bir emeklilik plan ına katılmış kişi