plant propagation (nace code: a1.3.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Dikim için bitki yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.30)