police a country

  1. Fiil bir ülkede asayişi sağlamak
  2. Fiil ülkeyi polis idaresiyle yönetmek