1. portable
  2. transportable
  3. knock-down articles
  4. handheld
  5. collapsible

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Katlanıp taşınır ... kolay taşınabilir