1. İsim evrak çantası.
  2. İsim belgitlik, resmî evrak çantası.
  3. İsim makam, mevki, görev, vazife, bakanlık makamı.
    minister without portfolio: devlet bakanı.
  4. İsim bir kimseye özgü tahvillerin tümü.
denkleştirme talebi İsim, Hukuk
sigortacının mali dengesini iyi seçim ve reasürans yoluyla koruyacak şekilde düzenlenmiş işlerinin tamamı
dengeli portföy
banka portföyü
kredi portföyü
müşteri portföyü İsim, İşletme
direkt yatırımlar
ekonomik portföy
öz sermaye portföyü
devlet bakanlığı mevkii
FT-100 hisse senedi endeksi gibi
bir menkul kıymet endeksine bağlanmış kıymetli kâğıt portföyü
sigorta primi
yatırım şirketi portföyü
yatırım şirket portföyü
yatırım portföyü İsim, Bankacılık
kredi portföyü
devlet bakanı İsim, Merkezi Yönetim
bakanlık görevi
muallak hasar (tasfiye edilmemiş hasar) muallak hasar portföyü (cleam-cut esası ile çalışan tretelerde
yıl sonunda reasürörün muallak hasarlarla ilg
bir emekli fonunun aktifleri İsim
emekli aylığı portföyü
(menkul değerler) daimi portföy
gayri menkul portföyü
s portföyden satış
portföyden satış
satış portföyü (başvuru ya da teşhir için satış görevlisinin yanında taşıdığı el kitabı
menkul değerler cüzdanı İsim, Bankacılık
menkul kıymetler portföyü İsim, Bankacılık
kıymetli kâğıt portföyü
menkul değerler portföyü
(Br) gölge kabinenin görev çevresi
hisse senedi portföyü
hisse senedi portföyü
(US) hisse senedi portföyü
alım-satım portföyü İsim, Bankacılık
portföy transferi (bütün sigorta işleri ile ilgili olarak asli sigortacının yerine yeni sigortacının geçmesi
portföy hesapları İsim
portföy alışları İsim
portföy değişiklikleri İsim
portföy tazminatı İsim, Hukuk
portföy etkisi İsim, Rekabet Hukuku
uluslararası sermaye piyasalarında faiz veya temettü farklılıklarından yararlanmak amacıyla menkul kıymetlere yapılan yatırım
portföy yatırımı
portföy yatırımları İsim
portföy yönetimi İsim, Bankacılık
portföy yönetimi şirketi İsim, Bankacılık
portföy yöneticisi
bankanın portföyü
senedat cüzdanı
müşteri portföyü İsim, İşletme
hisse senetleri portföyü
portföy seçimi
portföy çıkışı (trete feshedildiğinde trete ile ilgisi kesilen reasürörün cari rizikolar için iade ettiği prim
dengelenmiş aktif portföyü
aktiflerin dengeli portföyü
80'li yılların başında geliştirilmiş olan hisse senedi değerlendirme kuramı
çağdaş portföy kuramı
portföy transferi risk transferi