1. Fiil sonraki bir tarihi atmak
  2. Fiil sonraki bir tarihi koymak
sonraki tarihi atmak.
a postdateed check. Geçişli Fiil
ertelemek, sonraki tarihe bırakmak.
to postdate the termination of one's employment. Geçişli Fiil
sonradan izlemek. Geçişli Fiil