post prandial

yemekten sonra. (yapılan/söylenen vb.), yemek sonrası.
postprandial speeches: yemekten sonra söylenen nutuklar. Sıfat