power behind the throne

  1. tahtın arkasındaki güç
  2. büyük etkinliği olan gayri resmi danışman
  3. kamarilla