practise medicine

bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Fiil
doktorluk yapmak Fiil