prepaid income

Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe