presumption of innocence

  1. İsim, Ceza Hukuku masumiyet karinesi
  2. suçsuz farzetme, bir kimsenin suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılması ilkesi.