pretend not to hear

  1. Fiil işitmezlikten gelmek
  2. Fiil işitmezliğe getirmek
oralarda olmamak Fiil