private business

özel işe müdahale etmek Fiil
özel işe müdahale
özel telefon santralı
bir arabayı şirketten alıp özel otomobil yapmak Fiil