private remittances

  1. İsim özel kişilerce havale edilen paralar ya da gönderilen mallar