private sector

kârlı işleri özel sektöre aktarmak Fiil
Özel Sektör Tahvil Senet ve Bonoları İsim, Muhasebe
özel sektör şirketleri İsim
özel sektör işi
özel sektör işi
sanayinin özel sektörü
özel sanayi sektörü