probability

  1. İsim, Fizik olasılık
  2. İsim, Fizik ihtimal
  3. İsim olasılık, ihtimal.
  4. İsim olası/muhtemel şey.
  5. İsim, İstatistik olasılık: bir olayın istenilen tarzda vuku bulma sayısının toplam vuku bulma sayısına oranı.
şartlı olasılık İsim
binde bir ihtimal
dairesel hata oranı İsim, Askerlik
bileşik olasılık İsim
(istatistik) şartlı ihtimaliyet (olasılık İsim
şartlı olarak
koşullu olasılık İsim, İstatistik
yanılma olasılığı
pek muhtemel olarak, her halükârda.
ters olasılık İsim
marjinal olasılık İsim, İstatistik
istastiki olasılık İsim
istatistiki olasılık İsim
sonsal olasılık İsim, İstatistik
deney öncesi olasılık İsim
önsel olasılık İsim, İstatistik
pek muhtemelen
ihtimal hesabı
olasılık eğrisi.
olasılık yoğunluğu İsim, İstatistik
olasılık yoğunluk işlevi.
olasılık yoğunluk fonksiyonu İsim, İstatistik
olasılık dağılımı.
olasılık dağılımı İsim, İstatistik
olasılık öğesi.
olasılık işlevi.
olasılık tümlev dönüşümü.
hasar olasılığı
tahmini ömür
zarar olasılığı
sağ kalma olasılığı
olasılık oran sınaması.
olasılık örneklemesi
olasılık uzayı İsim, İstatistik
olasılık kuramı.
olasılık kuramı İsim, Fizik
olabirim, olasılık birimi.
probit = probability unit analysis: olabirim çözümlemesi.
probit
= probability unit transformation: olabirim dönüşümü.
İsim
bileşen olasılık yoğunluk işlevi
  1. resemblance