produce documents in support (of an allegation)

bir iddiayı destekleyici belgeler ibraz etmek Fiil