product image

  1. ürün imajı
  2. ürünün tüketiciler üzerinde bıraktığı izlenim