product manager

  1. ürün müdürü
  2. bir şirkette bir malın pazarlanmasından sorumlu olan kişi