1. çok bilgili/malûmatlı, akıllı, ârif.
  a profound theologian.
 2. derin bilgiye/zekâya dayanan, zeki, ferasetli, sezgin.
  a profound theory.
 3. derin, içten/yürekten/gönülden gelen.
  a profound anxiety.
 4. engin, sonsuz, uçsuz bucaksız.
  profound depths of the ocean.
 5. yaygın, geniş, kapsamlı, şümullü, derin.
  There was a profound silence in the empty house. profound influence.
 6. yerlere kadar.
  a profound bow: yerlere kadar eğilme.
 7. derinlik, uçurum, girdap.
 8. derin deniz, umman, okyanus.
derin fikirler İsim
derin kitap
büyük menfaat
derin bilgi
derin bilgi
büyük saygı
derin düşünür