1. İsim promotion
export promotion
sales promotion
company promotion
corporate promotion
promotion of companies
tourist promotion
product promotion
business promotion
promotional arrangements İsim
(US) promotional arrangements İsim
(US) promotional budget
promotional chart
type of promotion
promotional value
promotional activity
(US) promotional activity
promotion expense
cost of promotion İsim
promotional status
promotion exercise İsim
(US) promotion exercise İsim
(US) promotion matter
promotion matter
promotion list
promotion roster
promotion material
display aids
promotional expenses İsim
(US) promotional expenses İsim
sales promotion manager
promotional measures İsim
(US) promotion plan
promotion plan
promotional policy İsim
(US) promotional policy İsim
(US) promotional program (me
promotional program (me)
(US) promotional system
promotional system
terms of promotion İsim
promotion department İsim
(US) promotion department İsim
(US) promotion allowance
promotion allowance
lobs of promotion
novelty İsim
promotion and advertising costs İsim
(US) promotion and advertising costs İsim
(US) promotion gimmicks İsim
promotion gimmicks İsim
promotional push

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir ürünü tanıtmak, beğendirmek ve o ... amacıyle yapılan çalışmaların tamâmı