promote someone to something

  1. Fiil birini bir yere terfi ettirmek
  2. Fiil birini bir yere yükseltmek