proof of identity

kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Fiil
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir
kimliğini ispat et
kimlik belgesinin sunulması
kimliğini belgelemek Fiil
kimliğin ispatı