property bond

  1. primlerin bir emlak fonuna yatırıldığı bir hayat sigortası şirketince çıkarılan tahvil
  2. primlerin bir emlak fonuna yatırıldığı ve bir hayat sigortası şirketinin ihraç ettiği tahvil