property income

  1. arazi ve orman işletme geliri
  2. emlak ve gayri menkul geliri
  3. gerçek gelir
  4. emlak ve gayrimenkul geliri