proprietary product

  1. bir ticari hak sahibinin kendi üretip sattığı ürün