protect from

Allah utandırmasın
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Fiil
kendini tehlikeden korumak Fiil
kendini soğuktan korumak Fiil
bir şeyi havaya karşı korumak Fiil