prove someone right

  1. Fiil birinin haklı olduğunu kanıtlamak
  2. Fiil birini haklı çıkarmak