prove yourself to someone

  1. Fiil birine kendini kanıtlamak
  2. Fiil birine kendini ispatlamak
  3. Fiil birine kendini kabul ettirmek
  4. Fiil birine ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak
  5. Fiil birine ne kadar iyi olduğunu göstermek