1. İsim (ahlâk/fazilet konusunda) aşırı titiz, fazilet taslayan kimse.