pseudo product testing

  1. aldatmaca ürün deneyi
  2. bir ürünün değişik ambalajlara konulması gibi
  3. tercihlerini öğrenmek amacıyla aynı ürünün çeşitli yollarla deney grubuna sunulması