public accountant

 1. İsim, Muhasebe serbest muhasebeci
 2. serbest muhasebeci.
  public auction: açık artırma, müzayede.
  public baths: halk hamamları.

  public buildings: halka mahsus binalar.
  public corporation: millî dernek/şirket.
  public credit: umumî itibar.
  public highway: umuma açık yol, serbest yol.
  public image: (bir kimseyi) toplumun görüşü, (bir kimsenin/şirketin) kamu nazarındaki durumu.
  public law: kamu/amme hukuku.
  public life: toplumsal hayat, memuriyet hayatı.
  public money: milletin parası, millî mal.
  public nuisance: kamu zararına davranış.
  public offense: amme suçu.
  public opinion: kamu oyu, umumî efkâr.
  public opinion poll: kamu oyu sonucu, umumî anket (sonucu).
  public policy: millî politika/siyaset.
  public relations: halk ile ilişkiler, bu ilişkileri kuvvetlendirme çabaları/kurumu.
  public revenues: devlet geliri.
  public security: kamu güvenliği, umumî emniyet/asayiş.
  public servant: (seçimle iş başına gelen) hükümet memuru.
  public service: amme/kamu hizmeti, memurluk, halka hizmet.
  His life was spent in public service: Hayatı memurlukla geçti.
  public - service corporation: kamu hizmeti kurumu.
  public spirit: yurtseverlik.
  public-spirited: kendini kamu hizmetine adamış yurtsever.
  public utility: (su, elektrik vb. gibi) kamu hizmet kurumları.
  public welfare: kamu sağlığı/refahı.
  public works: bayındırlık işleri.
serbest muhasebeci mali müşavir İsim, Muhasebe
yeminli mali müşavir İsim, Muhasebe
(US) bağımsız muhasebe denetçisi
(US) hesap uzmanı
serbest muhasebeci İsim, Muhasebe
yetkili kamu muhasebecisi
(US) yetkili kamu muhasebecileri birliği üyesi kamu muhasebecisi
yeminli hesap uzmanı
ABD'de mesleki muhasebecilik sınavlarını kazanmış kişi
serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) İsim, Muhasebe
kamu borçlarından sorumlu sayman
kamu borçları saymanı