public contract

bayındırlık işleri sözleşmesi
kamu hukuku sözleşmesi
kamu hukukuna tâbi sözleşme