public nuisance

  1. umumi huzur bozma
  2. umum için zararlı olan fiiller
  3. kamu haklarına tecavüz