pull oneself up by one's (own) bootstraps

  1. (kimseden yardım görmeden) sırf kendi gayretiyle ilerlemek/terakki etmek.
    I admire him for pulling
    himself up by his own bootstraps: Onun sırf kendi gayretiyle ilerlemesine hayranım.