punch a time clock

  1. (iş yerine giriş/çıkışta devam kartına) saat damgası basmak.
    punch in/out: giriş/çıkış damgası
    basmak.
    What time do you punch in in the morning?
  2. devam durumu sıkı kontrol altında bulunan işte çalışmak.