pursue a goal

  1. Fiil bir hedefe ulaşmaya çalışmak
  2. Fiil bir amaca ulaşmaya çalışmak
  3. Fiil bir amaç uğrunda çalışmak