put a sattellite into orbit round the earth

  1. Fiil bir uyduyu yeryüzünün çevresinde yörüngeye oturtmak